Kontaktujte nás: +421 905596867   info@zlatnictvodudakova.sk

Použitie Vašich osobných údajov

Aké osobné údaje má spoločnosť Dudáková, sro o Vás uložené?

Osobné údaje sú informácie, pomocou ktorých môžete byť identifikovaní. Spoločnosť Dudáková, sro požaduje len určité osobné údaje. Ide o informácie, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb, odpovedí na Vaše otázky, pomoci s technickými problémami alebo ak je to potrebné, informácie potrebné na to, aby sme Vás mohli kontaktovať. Za účelom týchto procesov od Vás môžeme požadovať, aby ste nám dobrovoľne poskytli nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo. Vaše osobné údaje ukladáme a využívame – alebo ich poskytujeme ďalej – len na základe Vášho súhlasu, príp. v rozsahu, v akom je to nutné v konkrétnych jednotlivých prípadoch. 

Aby to bolo možné, môže byť pre firmu Dudáková, sro nutné ďalej odovzdávať Vaše osobné údaje  externým poskytovateľom služieb k ďalšiemu spracovaniu údajov. Títo poskytovatelia služieb môžu byť poverení napríklad zasielaním Newsletter bulletinu na Vašu adresu. Dudáková, sro vyžaduje od svojich externých poskytovateľov služieb, aby títo Vaše osobné údaje spracovávali výhradne v súlade s naším zadaním podľa predpisov a v súlade s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov, ako aj podľa zákona na ochranu osobných údajov.

Dudáková, sro ručí za to, že Vaše osobné údaje sa nebudú predávať tretím osobám.

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať dôverne a budú uložené a spracúvané len za uvedeným účelom po dobu nevyhnutne nutnú.

Kedy spoločnosť Dudáková, sro postupuje Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžu byť postúpené iným oddeleniam, zamestnancom alebo zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) spoločnosti Dudáková, sro, ktorí sa zaviažu dodržiavať platné právne predpisy na ochranu osobných údajov a ktorí poskytujú služby spoločnosti Dudáková, sro. Spoločnosť Dudáková, sro rešpektuje, že tieto informácie sa môžu použiť len v medziach zákona a s Vaším súhlasom v súvislosti so službami poskytovanými v mene spoločnosti Dudáková, sro a má sa s nimi nakladať ako s dôvernými informáciami.

Okrem toho, spoločnosť Dudáková, sro sprístupní Vaše osobné údaje len v rozsahu platných právnych predpisov, v prípade, že tak nariadi alebo požaduje súd alebo štátny orgán, v prípade potreby plnenia zmluvy, alebo ak ste s tým súhlasili, alebo na zabezpečenie súladu s našimi zákonnými povinnosťami, za predpokladu rešpektovania Vašich základných práv a slobôd.Osobné dáta, ktoré kupujúci uvedie pri objednávke slúžia výlučne pre potrebu Prevádzkovateľa a nebudú poskytované iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručeniu tovaru. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S DPDSlovensko, Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava IČO: 35834498, DIČ: 2021648739, IČ DPH: SK2021648739, Obchodný register okr súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B

Kontakt

VOLAJTE:

+421 33 5513 953

+421 905 596 867

 

 

NAPÍŠTE NÁM:

info@zlatnictvodudakova.sk

Newsletter
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Copyright 2013 - 2021 © zlatnictvodudakova.sk