Kontaktujte nás: +421 905596867   info@zlatnictvodudakova.sk

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

 • Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

  Ochrana súkromia a osobných údajov


  Zlatníctvo Dudáková, Dudáková, sro, so sídlom Vajanského 7, 91701 Trnava, IČO: 47942819, IČ DPH: SK2024151415, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom úrade v Trnave

  Vložka číslo:  35045/T (ďalej len „Dudáková, sro“) spracováva Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ.


  Spracovanie Vašich osobných údajov poskytnutých spoločnosti Dudáková, sro sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a slovenským zákonom o ochrane osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov) a v prípade potreby, zákonom o elektronických komunikáciách (zákon č. 351/2011 Z.z., v znení neskorších predpisov) v platnom znení.

  Ochrana a bezpečnosť osobných údajov zohráva dôležitú úlohu v spoločnosti Dudáková, sro. Nižšie uvádzame naše zásady na ochranu vašich osobných údajov.

  Zásady ochrany súkromia v spoločnosti Dudáková, sro

  Spoločnosť Dudáková, sro rešpektuje Vaše súkromie. Naša spoločnosť zhromažďuje, uchováva a spracováva osobné údaje len v potrebnom rozsahu a v súlade s právnymi predpismi.

   Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.


  V súlade so zákonnými požiadavkami postupujeme osobné údaje iba spoločnostiam, ktoré sú našimi sprostredkovateľmi, len pokiaľ to umožňuje zákon alebo na to bol poskytnutý Váš súhlas, a pod podmienkou, že sa zaviazali dodržiavať naše zmluvné záväzky a podporovať naše zásady ochrany osobných údajov. 

  V prípade otázok alebo podnetov ohľadom našich zásad na ochranu súkromia alebo spracovania osobných údajov sa môžete obrátiť na spoločnosť Dudáková, sro. Rovnako jej môžete kedykoľvek zaslať v písomnej forme a po preukázaní Vašej identity otázky, ktoré z Vašich osobných údajov má spoločnosť Dudáková, sro uložené, odkiaľ tieto údaje pochádzajú, na aký účel boli použité, komu sú oznamované a podľa toho môžete požiadať o ich opravu alebo vymazanie. Naším cieľom je zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a súkromie. 


  Metódy spracovania

  Spoločnosť Dudáková, sro využíva nástroje na elektronické spracovanie údajov (EDP) s cieľom zabezpečiť správne a rýchle spracovanie služieb a asistenčných služieb. Vaše osobné údaje budú spracované s použitím počítačov schopných uložiť, spravovať a prenášať údaje. Osobné údaje sa môžu vytlačiť a/alebo prezerať elektronicky. Prístup k osobným údajom majú výlučne oprávnené osoby.

  Bezpečnosť

  Spoločnosť Dudáková, sro uplatňuje primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia na ochranu Vami poskytnutých osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia neustále vylepšujeme a prispôsobujeme najnovšiemu vývoju.

Kontakt

VOLAJTE:

+421 33 5513 953

+421 905 596 867

 

 

NAPÍŠTE NÁM:

info@zlatnictvodudakova.sk

Newsletter
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Copyright 2013 - 2021 © zlatnictvodudakova.sk